Objekty spravované na základe Zmlúv o výkone správy

 

Objekty spravované na základe Mandátnych zmlúv

 

Objekty obnovené využitím nenávratných príspevkov a podpôr – úverov s úrokom 1%