Pred zahájením výkonu správy


 

Pri výkone správy v rámci zmluvných ustanovení (štandardné služby),
ale aj nad rámec zmluvných ustanovení (nadštandardné služby)

  • Úsek ekonomický
  • Úsek technický
  • Právne služby